Ceremonialul de depunere a jurământului de credință față de patrie de către elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Astăzi, 08 noiembrie 2023, a fost o zi cu o mare încărcătură emoțională pentru elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna.

La unison, cu trăire și emoție în glas, elevii au rostit cel mai important jurământ - Jurământul de credință față de patrie:

„Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Jur să respect legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“.

În cadrul evenimentului solemn, viitorii agenți de poliție penitenciară au confirmat în mod deschis și cu toată convingerea aderarea la valorile și rigorile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

Prin acest gest, unic în viața oricărui tânăr care alege o carieră militară, elevii noștri pornesc pe un nou drum, bazat, cu precădere, pe cinste, sacrificiu, onoare și pregătire continuă.

 În cadru festiv, elevii au rostit cu emoție și plini de speranță jurământul de credință față de patrie în fața secretarului general al Ministerului Justiției, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a directorilor de unități penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a reprezentanților instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, a reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar, a autorităților publice locale și întregii asistențe.

În spiritul bunei cooperări dintre sistemele penitenciare din Republica Moldova și România, la festivitate a fost prezent și domnul comisar de justiție Anatolie FALCA, director al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, însoțit de doamna comisar principal de justiție Iuliana STRUNGA, șef al Direcției Resurse Umane.

În deschiderea festivității, directorul școlii a urat bun venit tuturor invitaților și s-a  adresat elevilor, subliniind importanța rostirii jurământului militar: „Întregul sistem de valori care vă va ghida pregătirea profesională în școala noastră se clădește pe fundamentul unor simboluri incontestabile și intangibile: drapelul tricolor, imnul național, uniforma și jurământul față de patrie; acestea să vă fie, de acum înainte, puncte de reper și izvor nesecat  de curaj, determinare și dragoste de țară”.

După rostirea jurământului militar, a fost invitat la cuvânt prefectul județului Bacău, domnul Lucian BOGDĂNEL, care a vorbit despre transformările prin care trece societatea actuală, precum și despre rolul care le revine viitorilor polițiști de penitenciare în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, domnul comisar șef de justiție Anatolie FALCA  a adresat cuvinte de mulțumire Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna pentru profesionalismul cu care au fost pregătiți elevii din Republica Moldova de-a lungul anilor, precum și pentru deschiderea cu care instituția noastră a abordat relațiile de cooperare cu sistemul administrației penitenciare din țara vecină, amintind faptul că, de la înființare până în prezent școala națională de la Târgu Ocna a pregătit  peste 235 de elevi.

În discursul său, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN,  directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a vorbit despre importanța identificării vocației și a conștientizării valorilor insuflate de familie,  insistând pe însemnătatea conceptului de „adevăr”. Domnia sa a mulțumit personalului școlii pentru dedicarea de care dau dovadă în pregătirea personalului de penitenciare, îndemnând corpul profesoral să caute constant noi metode de pregătire pentru a preveni mediocritatea și monotonia. De asemenea, a încurajat elevii să promoveze constant valoarea adevărului, la care să adere pe tot parcursul lor profesional.

În continuare, invitat la cuvânt, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, secretarul general al Ministerului Justiției, a evidențiat însemnătatea jurământului de credință, care reprezintă  „asumarea loialității față de țară și față de statutul de apărător al legii”, simbol al patriotismului și al jertfei. Domnia sa a subliniat importanța rolului pe care îl vor avea viitorii polițiști de penitenciare în societate, prin prisma profesiei pe care și-au ales-o, dedicându-și cariera în slujba apărării legii, a semenilor și a patriei.

Un alt moment încărcat de emoție din cadrul ceremonialului a fost predarea simbolică a ștafetei, în cadrul căreia șeful promoției 2023 – ”A. I. Cuza- 150” a înmânat actualului elev monitor de curs  „Cheia de Onoare” a școlii, ca simbol al continuității, al responsabilității și onoarei.

„Cheia de Onoare a Școlii” reprezintă o emblemă al excelenței, care să-i inspire și să-i motiveze pe noii elevi să se autodepășească, astfel încât să ducă mai departe renumele instituției în cadrul căreia se pregătesc pentru a deveni polițiști de penitenciare integri, curajoși și buni profesioniști.

Jurământul militar rostit astăzi de către toți elevii vine ca o confirmare a faptului că  şi-au însușit semnificațiile acestuia, precum și obligațiile și privațiunile specifice militarilor în serviciul patriei.           

Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie reprezintă legătura indestructibilă și definitivă a celor ce-l rostesc cu tot ceea ce înseamnă istoria, credința și jertfa strămoșilor noștri.

Festivitatea de Absolvire a Promoției „Al. I. Cuza - 150” a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Încheierea unei etape complexe de pregătire reprezintă, pentru elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, un prilej de a se bucura de rezultatele eforturilor depuse și de a proiecta parcursul dezvoltării lor, ca oameni și ca profesioniști, în sistemul penitenciar românesc.

În data de 31 august, promoția 2023 și-a luat rămas bun de la școală și a primit, în cadrul festivității de absolvire organizată la sediul școlii, primul grad profesional, cel de agent de poliție penitenciară, urmând să pună în slujba sistemului penitenciar din România toate competențele formate pe parcursul anului școlar care tocmai s-a încheiat.

În anul care marchează 150 de ani de la moartea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, promoția 2023 a primit denumirea onorifică Promoția „Al. I. Cuza - 150”, în semn de omagiu adus marelui conducător care a luptat pentru România unită și modernizarea acesteia.

În deschiderea festivității, directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a salutat prezenta oaspeților de seamă și, în mod deosebit participarea la eveniment a doamnei Nadejda BURCIU, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova, care se află pentru prima oară la școala noastră.

Discursul directorul instituției de învățământ a subliniat importanța rolului educației în timpuri în care opinia publică observă din ce în ce mai des acte exagerate de teribilism și iresponsabilitate din partea unor tineri. În acest context, școala noastră și-a asumat misiunea de a aduce în marea familie a polițiștilor de penitenciare, în fiecare an, absolvenți bine pregătiți, oameni educați, responsabili și curajoși. Ei sunt dovada vie că valorile naționale și sociale ale României nu se pierd și că societatea noastră are resurse să evolueze într-o direcție favorabilă.

În continuarea festivității, elevii școlii, cu emoție în glas și plini de speranță, au rostit jurământul profesional, în fața invitaților și a familiilor care, cu mândrie, au asistat la acest moment important din viața absolvenților.

Festivitatea a continuat cu citirea deciziei de acordare a gradului profesional de agent de poliție penitenciară, urmată de decizia directorului școlii privind numirea șefului promoției 2023 „Al. I. Cuza - 150”, agent de poliție penitenciară Diana-Alexandra MUNTIANU.

În discursul său, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a subliniat faptul că doar prin muncă pot fi obținute rezultate remarcabile care să conducă la o carieră de succes, bazată pe respectul față de colegi și de semeni, precum și pe promovarea adevăratelor valori.

Ministerul Justiției a fost reprezentat de către domnul secretar de stat Bogdan Ilea, care, în cuvântul domniei sale, a subliniat importanța pe care o are școala noastră ca instituție de pregătire a personalului administrației penitenciare, reiterând, totodată, sprijinul și atenția constantă pe care Ministerul Justiției îl acordă Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate.

În finalul discursului, domnia sa a dorit să împărtășească elevilor motto-ul după care s-a ghidat în carieră: „Munciți atât de mult până când nu va mai fi nevoie să vă prezentați”.

Întrucât școala noastră pregătește și elevi din Republica Moldova, doamna Nadejda Burciu, secretar de stat al Ministerului Justiției din statul vecin, a dorit să mulțumească pentru contribuția importantă pe care o are România la dezvoltarea sistemului penitenciar moldovenesc. Domnia sa a apreciat nu doar calitatea pregătirii profesionale pe care instituția noastră o oferă, ci și colaborarea de excepție care există între sistemele penitenciare din Republica Moldova și din România.

Festivitatea de astăzi a avut și o altă conotație specială, fiind primul eveniment public în cadrul căruia a fost folosită denumirea onorifică a instituției ”Constantin Brâncoveanu”, numele sfântului-voievod, ales a fi ocrotitorul spiritual al școlii noastre și al tuturor celor care lucrează sau învață aici, fapt consfințit oficial prin noul Regulament de organizare și funcționare al Școlii, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 1441/C/08 august 2023.

Ziua de 31 august 2023 va rămâne întipărită în mintea și în sufletele absolvenților drept ziua în care au jurat credință patriei, au promis să fie buni profesioniști și modele în societate, dar, mai presus de toate, au conștientizat că au o misiune provocatoare, în care dedicarea, implicarea și promovarea valorilor umane sunt vectori esențiali care trebuie să stea la baza carierei lor. 

SNPAP Târgu Ocna gazdă a programului de pregătire privind luarea de ostatici în mediul penitenciar pentru membrii Rețelei Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare – EPTA

În perioada 23 - 25 mai 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a organizat programul de pregătire cu tema „Luarea de ostatici în mediul penitenciar”, la care au participat reprezentanți ai sistemelor penitenciare din  Belgia, Portugalia, Spania, Slovacia, Estonia, Olanda și România.

Elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna prezenți la manifestările prilejuite de Ziua Eroilor

În Primul Război Mondial, orașul Târgu Ocna a fost teatrul unor bătălii eroice, cele din zona Coșna și Cireșoaia înscriind pagini de aur în istoria apărării patriei.
Pentru promovarea sentimentului patriotic de cinstire a actelor de eroism, cu ocazia Zilei Eroilor, care în mod tradițional coincide cu Înălțarea Domnului, joi, 25 mai 2023, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au participat la activitățile comemorative organizate de către Primăria orașului stațiune Târgu Ocna.

Elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare instruiți pe tema situațiilor de urgență

În perioada 23-24 mai 2023, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au dezbătut, în cadrul disciplinei „Responsabilitate socială, statut și deontologie profesională”, tema „Modalități de acordare a primului ajutor”.
Dezbaterea a fost organizată în colaborare doamna Lăcrămioara BOZ, coordonator program 112 din cadrul Asociației ‘‘Sfântul Nicolae cel Milostiv„ din Iași.
Scopul acestei activități a constat în identificarea modului de acțiune în diferite situații de urgență referitoare la prevenirea incendiilor, exersarea manevrelor de evacuare în caz de incendiu, cutremur, inundație sau oricare altă situație de urgență.

SNPAP Târgu Ocna gazdă pentru 16 studenți din cadrul Academiei de Justiție din Polonia, aflați în vizită de studiu în România

În perioada 8-11 mai 2023, o delegație formată din 16 studenți și 4 profesori din cadrul Academiei de Justiție din Varșovia, Polonia, a desfășurat o vizită de studiu la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.
Vizita de studiu a început, în data de 9 mai 2023, cu prezentarea informațiilor generale referitoare la sistemul penitenciar din România, prezentare urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care oaspeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna.

Elevii SNPAP au participat la un exercițiu tehnico – tactic ”Prevenirea și stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor”

În data de 27 aprilie 2023 elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au participat la  exercițiul tehnico – tactic cu tema ”Prevenirea și stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor”.

 Activitatea a fost organizată conform „Calendarului activităților privind programul de educație preventivă în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2023”, în colaborare cu Detașamentul de Pompieri Onești.

În cadrul activității  specialiștii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești le-au prezentat elevilor modul corect de acordare a  primului ajutor în caz de:  accident rutier, sufocare, hemoragii, plăgi, entorse, fracturi, arsuri, intoxicații precum și cum să reacționeze eficient în cazul producerii unui incendiu.

SNPAP Târgu Ocna gazdă pentru 10 studenți din cadrul Academiei de Pregătire a Personalului de Penitenciare KRUS – Norvegia, aflați în vizită de studiu în România

În perioada 23 - 27 aprilie 2023, o delegație formată din 10 studenți și 2 profesori din cadrul Academiei de Pregătire a Personalului de Penitenciare (KRUS) din Norvegia a desfășurat o vizită de studiu la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Activitatea a vizat schimbul de experiență și bune practici în domeniul penitenciar și s-a desfășurat în baza Protocolului de colaborare semnat între Academia de Pregătire a Personalului de Penitenciare (KRUS) din Norvegia si Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Vizita de studiu a început, în data de 24 aprilie 2023, cu prezentarea informațiilor generale referitoare la sistemul penitenciar din România, prezentare urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care ospeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna, compus din muzeul penitenciarelor, Calea Mărturisitorilor, capela și biserica de lemn închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste.

100 de elevi donatori de sânge în cadrul campaniei „Donează pentru viață”

În contextul lipsei acute de sânge din sistemul medical și în scopul dezvoltării spiritului civic în rândul elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, la sediul instituției noastre a fost organizată, în perioada 15 – 16 martie 2023, o campanie de donare de sânge pentru a veni în ajutorul oamenilor aflați în suferință, oferindu-le, prin acest gest, o șansă la viață.
Această activitate a beneficiat de implicarea a 100 de donatori, elevi ai școlii noastre, care au dăruit, cu generozitate, 45,000 ml de speranță pentru cei aflați într-o situație deosebită, pentru care sângele donat ar putea însemna salvarea vieții.
Campania de donare de sânge încheiată în data de 16 martie este a doua de acest gen la care participă elevii din această promoție, prima fiind organizată în luna noiembrie 2022, când s-au înregistrat 142 de donatori.

Conduită preventivă în trafic – Prevenirea implicării în accidente rutiere

Conducerea defensivă este conducerea într-o manieră care folosește strategii de siguranță ce permit șoferilor să aibă o atitudine predictibilă indiferent de condițiile de drum, vreme și acțiunile celorlalți șoferi de pe drum.
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna acordă o importanță deosebită conștientizării, de către elevi, a pericolelor rutiere și organizează, anual, activități pe tema conducerii preventive și a respectării regulilor de circulație.