SNPAP Târgu Ocna gazdă a programului de pregătire privind luarea de ostatici în mediul penitenciar pentru membrii Rețelei Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare – EPTA

În perioada 23 - 25 mai 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a organizat programul de pregătire cu tema „Luarea de ostatici în mediul penitenciar”, la care au participat reprezentanți ai sistemelor penitenciare din  Belgia, Portugalia, Spania, Slovacia, Estonia, Olanda și România.

Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Innovating together: Connecting European Penitentiary Training Academies” - EPTA II, coordonat de Stichting Nederlands Helsinki Committee (NHC) din Olanda, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna fiind instituție parteneră în acest proiect.

În prima zi, participanților le-au fost prezentate informații generale referitoare la școala noastră, prezentare urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care oaspeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna, compus din muzeul penitenciarelor, Calea Mărturisitorilor, capela și biserica de lemn închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste.

Obiectivul principal al evenimentului a fost prezentarea metodei didactice folosite în organizarea și desfășurarea programului de pregătire cu tema „Luarea de ostatici în mediul penitenciar”, program pe care îl parcurg atât elevii școlii noastre, studenții academiei de pregătire a personalului de penitenciare din Norvegia – KRUS, cât și studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea penitenciare.

În cadrul sesiunii de instruire au fost discutate aspectele teoretice și aspectele referitoare la organizarea practică a pregătirii privind luarea de ostatici. Totodată, participanții au putut asista la organizarea exercițiului practic, fiind instruiți, ulterior, cu privire la riscurile ce pot apărea pe parcursul desfășurării activităților practice și la măsurile de gestionare a riscurilor respective.

            Acest eveniment a constituit un prilej de consolidare a cooperării dintre instituțiile membre EPTA, precum și o ocazie pentru școala noastră de a crea noi oportunități de cooperare, pentru a facilita schimbul de experiențe, idei și bune practici.