Misiune, Viziune, Valori

MISIUNE

“Asigurăm pregătirea agenților de penitenciare și formarea competențelor acestora la nivel de excelență, pentru a asigura personal profesionist unităților de detenție din sistemul penitenciar.“

VIZIUNE

”Agenți de penitenciare integri și profesioniști pentru un sistem penitenciar performant.”

VALORI

Profesionalism, Integritate, Lucrul în echipă, Umanism, Deschidere, Orientare către individ

 

Valorile școlii trebuie să asigure respectarea și creșterea prestigiului școlii și să consolideze interacțiunea dintre colegi, cea dintre personalul școlii și elevi sau alte persoane din afara sistemului. Pentru a preveni orice abuz sau încălcare a normelor în vigoare este necesar ca întreg personalul să aibă un nivel ridicat de conștientizare și adeziune la aceste valori.

Întregul personal al școlii trebuie să conștientizeze rolul educativ al instituției noastre, sa contribuie în mod direct și continuu la dezvoltarea unui sistem de valori corect pentru elevii noștri, în spiritul umanismului, toleranței și integrității personale și profesionale.

PROFESIONALISM – realizarea obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu responsabilitate, dezvoltare profesională continuă, bazate pe:

 • Competență;

 • Eficiență;

 • Eficacitate;

 • Performanță;

 • Capacitate de reacție;

 • Dezvoltare personală/profesională.

INTEGRITATE – definită ca:

 • Toleranță ”zero” la corupție;

 • Loialitate, prin asumarea valorilor instituționale;

 • Onestitate;

 • Corectitudine.

LUCRUL ÎN ECHIPĂ – realizarea în comun a obiectivelor instituției, prin:

 • Valorizarea superioară a competențelor individuale;

 • Sprijin reciproc;

 • Respectarea opiniei celorlalți.

UMANISM – respectăm drepturile omului fără discriminare, în totalitatea interacțiunilor din mediul penitenciar.

DESCHIDERE – manifestată prin:

 • Respect;

 • Toleranță;

 • Climat agreabil de muncă;

 • Comunicare;

ORIENTARE CĂTRE INDIVID

 • Susţinem fiecare membru al organizaţiei noastre să îşi dezvolte potenţialul profesional şi să se bucure de realizările proprii alături de noi.

 • Punem pasiune în lucrul cu oamenii şi acţionăm permanent pentru a asigura un echilibru între nevoile individuale ale elevilor şi specificul procesului de pregătire în profesia de agent de penitenciare.