Module de studiu

Modulele de specialitate

reflectă misiunile specifice activităţii agentului de penitenciare din domeniul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

Vezi detalii

Modulele complementare

sunt stabilite din diferite domenii de studiu, astfel încât să asigure o cultură profesională adecvată, înţelegerea corectă a instituţiilor şi mecanismelor juridice şi socio-umane specifice mediului penitenciar, urmărindu-se totodată şi interdisciplinaritatea pregătirii pentru profesia de agent de penitenciare.

Vezi detalii

Modulele generale,

care se desfăşoară pe durata întregului an şcolar, sunt stabilite pentru dobândirea şi dezvoltarea competenţelor cheie, precum şi a unor competenţe specifice personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Vezi detalii

DENUMIREA ŞI CLASIFICAREA MODULELOR DE STUDIU CARE SE STUDIAZĂ ÎN S.N.P.A.P

Module de specialitate:

 • Paza locurilor de deţinere şi supravegherea persoanelor private de libertate;
 • Supravegherea şi escortarea persoanelor private de libertate.

Module complementare:

 • Noţiuni de drept penal şi procesual penal;
 • Evidenţa persoanelor private de libertate;
 • Psihologie penitenciară;
 • Comunicare şi inteligenţă emoţională;
 • Comunicare şi negocierea conflictelor;
 • Protecţia juridică a drepturilor omului;
 • Noţiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Module generale :

 • Comunicare profesională în limba engleză;
 • Responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională;
 • Cunoaşterea armamentului şi instrucţia tragerii;
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicate;
 • Pregătire fizică;
 • Siguranţă personală şi intervenţie profesională.

DESCRIEREA MODULELOR DE STUDIU

Module de specialitate

 • Paza locurilor de deţinere şi supravegherea persoanelor private de libertate – reprezintă modulul de specialitate în cadrul căruia se studiază aspecte din domeniul siguranţei interioare a locurilor de detenţie şi regimul penitenciar aplicat deţinuţilor, privind organizarea sistemului penitenciar românesc, clasificarea, organizarea şi funcţionarea penitenciarelor, organizarea şi desfăşurarea misiunilor de pază a unităţilor, organizarea accesului în locurile de deţinere, organizarea şi executarea serviciului de supraveghere a persoanelor private de libertate în secţiile de deţinere, în infirmeriile locurilor de deţinere şi la curţile de plimbare, precum şi aplicarea regimului penitenciar persoanelor private de libertate.
 • Supravegherea şi escortarea persoanelor private de libertate – reprezintă modulul de specialitate în cadrul căruia se studiază aspecte din domeniile: siguranţa misiunilor desfăşurate în afara locurilor de deţinere şi regimul penitenciar aplicat deţinuţilor.

Modulul se referă la organizarea şi executarea serviciului de supraveghere a persoanelor private de libertate la sectoarele de acordare a drepturilor la vizite şi pachete, la blocul alimentar, la spălătorie şi la atelierele de producţie, a misiunilor de escortare a persoanelor private de libertate la organele judiciare, la instituţiile de sănătate publică din afara sistemului penitenciar şi la punctele de lucru exterioare, precum şi la aplicarea regimului penitenciar persoanelor private de libertate.

Module complementare

 • Noţiuni de drept penal şi procesual penal – reprezintă modulul complementar în cadrul căruia se studiază noţiuni introductive referitoare la infracţiune, sancţiuni, unele grupe de infracţiuni şi aspecte de procedură penală cu aplicabilitate în mediul penitenciar în scopul cunoaşterii acestor instituţii de drept şi prevenirii săvârşirii de infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.
 • Evidenţa persoanelor private de libertate – reprezintă modulul complementar în cadrul căruia se studiază evidenta nominala şi statistică a persoanelor private de libertate, ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal în vederea asigurării legalităţii deţinerii tuturor persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aplicarea regimului executării pedepselor privative de libertate şi a măsurilor educative privative de libertate, cunoaşterea structurii populaţiei din unităţile penitenciare, dinamica acesteia, precum şi comunicarea de date şi informaţii instituţiilor publice şi persoanelor juridice îndreptăţite, în temeiul legii.
 • Psihologie penitenciară – reprezintă modulul complementar în cadrul căruia se studiază fenomenele psihice şi psihosociale specifice mediului penitenciar, a comportamentelor şi trăsăturilor specifice personalităţii, pentru a permite dezvoltarea unor atitudini, capacităţi, competenţe şi a unei disponibilităţi de a reacţiona pozitiv la schimbare, la viitorii agenţi de penitenciare.
 • Comunicare şi inteligenţă emoţională – reprezintă modulul complementar care studiază comunicarea, în funcţie de corelările dintre facultăţile noastre de percepere a semnalelor, de bogăţia vocabularului (pentru a le decodifica), de imaginaţie (pentru a le interpreta) şi de memorie (pentru a le menţine coerente) şi inteligenţa emoţională din perspectiva intercondiţionărilor dintre emoţie, sentimente şi gândire pentru a dezvolta elevilor capacitatea de a percepe şi de a se exprima corect, de a accede sau genera sentimente atunci când ele facilitează gândirea, de a cunoaşte şi înţelege emoţiile, în vederea dezvoltării intelectuale, dar şi a asigurării în plan profesional a luării deciziilor, stabilirii propriilor limite, comunicării în toate registrele mediului penitenciar şi a unităţii sentimentelor individuale.
 • Comunicare şi negocierea conflictelor – reprezintă modulul complementar care propune atât studierea strategiilor de comunicare eficiente şi de prevenire a conflictelor în mediul penitenciar cât şi cunoaşterea şi dezvoltarea la elevi a relaţiilor operaţionale şi a comportamentelor principale raportate la gestionarea relaţiilor umane şi profesionale prin comunicare nonviolentă şi negociere.
 • Protecţia juridică a drepturilor omului – reprezintă modulul complementar în cadrul căruia se studiază reglementările şi instituţiile, interne şi internaţionale care promovează drepturile omului în general şi a persoanelor private de libertate în special, în scopul conştientizării necesităţii respectării acestor drepturi în activitatea profesională.
 • Noţiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate – reprezintă modulul complementar în cadrul căruia se studiază specificitatea domeniului reintegrării sociale la nivelul unităţilor penitenciare, standardele naţionale şi programele specifice intervenţiei educative, psihologice şi sociale şi categoriile speciale de persoane private de libertate, tipurile de activităţi şi programe adresate acestora.

Module generale

 • Comunicare profesională în limba engleză – reprezintă modulul general în cadrul căruia se studiază structuri gramaticale şi teme ce au scopul de a transforma elevul într-un utilizator competent, de a dezvolta competenţe plurilingvistice şi pluriculturale pentru a-i permite să înfrunte provocările pe care i le aduce profesia într-o Europă multilingvistică şi multiculturală.
 • Responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională reprezintă modulul complementar în cadrul căruia se studiază aspecte privind responsabilitatea socială, implicaţiile socio-profesionale ale statutului de funcţionar public cu statut special, precum şi aspecte de etică şi deontologie profesională, specifice profesiei de agent de penitenciare;
 • Cunoaşterea armamentului şi instrucţia tragerii – reprezintă modulul general în cadrul căruia se studiază cunoaşterea şi utilizarea corectă şi legală a armamentului, precum şi cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor de luptă şi de intervenţie specifice în sistemul penitenciar;
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicate – reprezintă modulul general în cadrul căruia se studiază teme specifice care asigură formarea deprinderilor de a lucra practic cu sistemele şi produsele informatice, precum şi cunoaşterea şi aprofundarea unor aplicaţii informatice folosite în cadrul sistemului penitenciar.
 • Pregătire fizică – este modulul general în cadrul căruia se propun activităţi sistematice şi constante pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate, formarea şi consolidarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative, precum şi formarea obişnuinţei de a practica exerciţii fizice în mod independent pe baza cunoştinţelor acumulate.
 • Siguranţă personală şi intervenţie profesională – reprezintă modulul general în cadrul căruia se studiază modalitatea de folosire a metodelor şi tehnicilor de autoapărare specifice, pentru apărarea integrităţii fizice, în prezenţa unor agresiuni, precum şi utilizarea mijloacelor de imobilizare pentru gestionarea şi soluţionarea incidentelor operaţionale şi critice, în conformitate cu dispoziţiile, regulamentele şi procedurile legale.