Structură și organizare an de învățământ

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură școlarizarea pentru calificarea de ”agent de penitenciare”, prin cursuri cu durata de un an școlar, care începe la 01 octombrie și se finalizează, după examenul de absolvire, la 31 august.

Structura an scolar

anexa structura an scolar

3 VACANŢELE

Sunt prevăzute două vacanţe, o vacanţă în perioada sărbătorilor de iarnă (Crăciun şi Anul Nou) de minim 13 zile calendaristice şi o vacanţă de primăvară de minim 9 zile calendaristice a cărei perioadă este stabilită anual prin planul de învăţământ, de regulă raportată la perioada Sărbătorilor de Paşte.

4 ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Stagiile de practică ale elevilor se desfăşoară în unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, sub îndrumarea, coordonarea şi controlul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Obiectivul principal al stagiilor de practică este formarea şi consolidarea deprinderilor practice specifice calificării de „agent de penitenciare”. Acestea se desfăşoară în conformitate cu programele analitice pentru fiecare stagiu, întocmite de către şcoală în conformitate cu „Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică” aprobată prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Astfel cunoştinţele teoretice din semestrul I sunt completate şi aplicate în primul stagiu de practică, care va fi planificat imediat după vacanţa de iarnă, încadrându-se într-un minim de 232 ore.

Noţiunile teoretice din semestrul II al anului de învăţământ sunt completate şi aplicate în cel de-al doilea stagiu de practică care va fi planificat în lunile iunie şi iulie şi va avea un minim de 192 ore.


ÎNCEPEREA CURSURILOR

Cursurile anului de învăţământ încep la data de 01 octombrie sau în prima zi lucrătoare după această dată.

2 SISTEMUL DE ORGANIZARE A CURSURILOR

Cursurile se organizează în sistem modular, pe structura a două semestre.

organizare cursuri

DESCRIEREA TIPURILOR DE MODULE DE STUDIU

Pe parcursul fiecărui semestru sunt stabilite trei tipuri de module de studiu:

  • Module de specialitate – reflectă misiunile specifice activităţii agentului de penitenciare din domeniul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
  • Module complementare – sunt stabilite din diferite domenii de studiu, astfel încât să asigure o cultură profesională adecvată, înţelegerea corectă a instituţiilor şi mecanismelor juridice şi socio-umane specifice mediului penitenciar, urmărindu-se totodată şi interdisciplinaritatea pregătirii pentru profesia de agent de penitenciare.
  • Module generale – se desfăşoară pe durata întregului an şcolar, sunt stabilite pentru dobândirea şi dezvoltarea competenţelor cheie, precum şi a unor competenţe specifice personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.