Admitere 2021

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2021

Precizări privind cererile de înscriere la concursul de admitere la Școala Natională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

În atenția candidaților,

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Școala Natională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna se transmit/se depun la oricare din unitățile penitenciare din tară (penitenciare, penitenciare spital, centre educative, centre de detenție).

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, fiind instituție de învățământ militar, în care se va susține concursul de admitere, nu recrutează candidați, sens în care vă adresăm rugămintea ca toate documentele pentru dosarul de înscriere la concurs să fie transmise/depuse numai la unitățile penitenciare din țară, preferabil din apropierea domiciliului candidatului.

Admitere 2020

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2020

Admitere SNPAP 2019

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2019

Admitere 2018

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2018

Admitere 2017

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2017 se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2412/12.06.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013, completat de Ordinul Ministrului Justiției nr 1951/17.06.2015

Admitere 2016

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2016 se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2412/12.06.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013, completat de Ordinul Ministrului Justiției nr 1951/17.06.2015 şi a graficului nr. D3 16832/07.03.2016, aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Admitere 2015

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea 2015 se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2412/12.06.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013 şi a graficului aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, nr.30519 din 04.05.2015.

Admitere 2014

Concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea 2014, se organizează și se desfășoară în condițiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2412/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013, conform graficului aprobat de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, nr. 32918/DMRU/12.05.2014.

Admitere 2013

Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, într-o singură sesiune, conform graficului întocmit de Direcţia Management Resurse Umane şi aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Admitere 2012

Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară anual la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, într-o singură sesiune, conform graficului întocmit de Direcţia Management Resurse Umane şi aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Admitere 2011

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2011