Admitere 2020

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea septembrie 2020

În atenția candidaților,

Precizări privind cererile de înscriere la concursul de admitere la Școală Natională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

Legislaţie privind organizarea concursului de admitere

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de admitere din anul 2020


Graficul concursului de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna Septembrie 2020


Modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs la SNPAP


Grafic de desfășurare pe zile a CONTRAVIZITEI MEDICALE Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Grafic de desfășurare pe zile a probelor de VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Rezultatele obținute de către candidați în urma susținerii probelor pentru VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Planificarea candidaților pentru prezentarea la probele scrise Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


Probe scrise


Rezultate probe scrise


Rezultate contestații probe scrise


Rezultate finale concurs admitere Sesiunea Septembrie 2020