Precizări privind cererile de înscriere la concursul de admitere la Școala Natională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

În atenția candidaților,

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Școala Natională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna se transmit/se depun la oricare din unitățile penitenciare din tară (penitenciare, penitenciare spital, centre educative, centre de detenție).

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, fiind instituție de învățământ militar, în care se va susține concursul de admitere, nu recrutează candidați, sens în care vă adresăm rugămintea ca toate documentele pentru dosarul de înscriere la concurs să fie transmise/depuse numai la unitățile penitenciare din țară, preferabil din apropierea domiciliului candidatului.