Statut elev SNPAP

STATUTUL ELEVILOR Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna,

aprobat prin Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, nr 508/28.08.2014


REGULAMENTUL INTERN pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,

aprobat prin decizia directorului Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, nr D3 400145/26.09.2018


NORME PRIVIND STABILIREA CHELTUIELILOR DE ȘCOLARIZARE ȘI RESTITUIREA ACESTORA DE CĂTRE STUDENȚII ȘI ELEVII ȘCOLARIZAȚI PENTRU SISTEEMUL ADMINISTRAȚIEI PENITENCIARE, PRECUM ȘI DE CĂTRE FUNCȚIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PENITENCIARE, aprobate prin Decizia directorului general al A.N.P. nr. 355/18.02.2013