Festivitatea de Absolvire a Promoției „Al. I. Cuza - 150” a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Încheierea unei etape complexe de pregătire reprezintă, pentru elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, un prilej de a se bucura de rezultatele eforturilor depuse și de a proiecta parcursul dezvoltării lor, ca oameni și ca profesioniști, în sistemul penitenciar românesc.

În data de 31 august, promoția 2023 și-a luat rămas bun de la școală și a primit, în cadrul festivității de absolvire organizată la sediul școlii, primul grad profesional, cel de agent de poliție penitenciară, urmând să pună în slujba sistemului penitenciar din România toate competențele formate pe parcursul anului școlar care tocmai s-a încheiat.

În anul care marchează 150 de ani de la moartea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, promoția 2023 a primit denumirea onorifică Promoția „Al. I. Cuza - 150”, în semn de omagiu adus marelui conducător care a luptat pentru România unită și modernizarea acesteia.

În deschiderea festivității, directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a salutat prezenta oaspeților de seamă și, în mod deosebit participarea la eveniment a doamnei Nadejda BURCIU, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova, care se află pentru prima oară la școala noastră.

Discursul directorul instituției de învățământ a subliniat importanța rolului educației în timpuri în care opinia publică observă din ce în ce mai des acte exagerate de teribilism și iresponsabilitate din partea unor tineri. În acest context, școala noastră și-a asumat misiunea de a aduce în marea familie a polițiștilor de penitenciare, în fiecare an, absolvenți bine pregătiți, oameni educați, responsabili și curajoși. Ei sunt dovada vie că valorile naționale și sociale ale României nu se pierd și că societatea noastră are resurse să evolueze într-o direcție favorabilă.

În continuarea festivității, elevii școlii, cu emoție în glas și plini de speranță, au rostit jurământul profesional, în fața invitaților și a familiilor care, cu mândrie, au asistat la acest moment important din viața absolvenților.

Festivitatea a continuat cu citirea deciziei de acordare a gradului profesional de agent de poliție penitenciară, urmată de decizia directorului școlii privind numirea șefului promoției 2023 „Al. I. Cuza - 150”, agent de poliție penitenciară Diana-Alexandra MUNTIANU.

În discursul său, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a subliniat faptul că doar prin muncă pot fi obținute rezultate remarcabile care să conducă la o carieră de succes, bazată pe respectul față de colegi și de semeni, precum și pe promovarea adevăratelor valori.

Ministerul Justiției a fost reprezentat de către domnul secretar de stat Bogdan Ilea, care, în cuvântul domniei sale, a subliniat importanța pe care o are școala noastră ca instituție de pregătire a personalului administrației penitenciare, reiterând, totodată, sprijinul și atenția constantă pe care Ministerul Justiției îl acordă Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate.

În finalul discursului, domnia sa a dorit să împărtășească elevilor motto-ul după care s-a ghidat în carieră: „Munciți atât de mult până când nu va mai fi nevoie să vă prezentați”.

Întrucât școala noastră pregătește și elevi din Republica Moldova, doamna Nadejda Burciu, secretar de stat al Ministerului Justiției din statul vecin, a dorit să mulțumească pentru contribuția importantă pe care o are România la dezvoltarea sistemului penitenciar moldovenesc. Domnia sa a apreciat nu doar calitatea pregătirii profesionale pe care instituția noastră o oferă, ci și colaborarea de excepție care există între sistemele penitenciare din Republica Moldova și din România.

Festivitatea de astăzi a avut și o altă conotație specială, fiind primul eveniment public în cadrul căruia a fost folosită denumirea onorifică a instituției ”Constantin Brâncoveanu”, numele sfântului-voievod, ales a fi ocrotitorul spiritual al școlii noastre și al tuturor celor care lucrează sau învață aici, fapt consfințit oficial prin noul Regulament de organizare și funcționare al Școlii, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 1441/C/08 august 2023.

Ziua de 31 august 2023 va rămâne întipărită în mintea și în sufletele absolvenților drept ziua în care au jurat credință patriei, au promis să fie buni profesioniști și modele în societate, dar, mai presus de toate, au conștientizat că au o misiune provocatoare, în care dedicarea, implicarea și promovarea valorilor umane sunt vectori esențiali care trebuie să stea la baza carierei lor.