SNPAP Târgu Ocna, gazdă a vizitei de lucru a delegației din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj - Napoca

În perioada 08.03.2022 - 10.03.2022, o delegație a Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj - Napoca, sub coordonarea domnului comisar șef dr. Liviu-Gabriel DUMITRU, directorul școlii, a participat la un schimb de experiență la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.
Întâlnirea de lucru a fost organizată în baza cooperării din cadrul Rețelei Școlilor de Învățământ Militar din România (R-SIM) și în cadrul Proiectului „TRIDENT”, finanțat prin Programul ERASMUS PLUS al Uniunii Europene, aflat în implementare la școala din Cluj Napoca.
Tema activității a fost „Tutori M.A.I. pregătiți - elevi M.A.I. instruiți” și a avut ca scop prezentarea aspectelor legate de conceptul de „tutore” pentru elevii școlilor de învățământ militar, aflați în stagiile de practică.


Printre celelalte obiective ale întâlnirii s-au numărat și schimbul de bune practici și de informații privind atribuțiile și activitatea profesională a personalului din cadrul structurilor juridic, logistică și învățământ, cât și aspecte privind pregătirea viitorilor polițiști de penitenciare.
În cadrul schimbului de experiență invitații au avut ocazia să viziteze școala, să cunoască facilitățile logistice și didactice prin care este sprijinit procesul de învățământ și să asiste la o aplicație practică în cadrul modulului de studiu „Siguranța deținerii”.
Procesul de digitalizare al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a fost un subiect de interes pentru oaspeții școlii noastre, cărora le-au fost prezentate funcționalitățile aplicației informatizate E.M.E.S. (Educational Management Electronic System), implementată în școala noastră începând cu anul 2021, printre care se numără: realizarea orarului, încărcarea, consultarea și descărcarea suporturilor de curs, încărcarea și consultarea rezultatelor evaluărilor, completarea datelor elevilor și a notelor acordate în cadrul stagiului de practică, completarea chestionarelor și a sondajelor, încărcarea și soluționarea cererilor elevilor etc.
Achiziția și realizarea software-ului E.M.E.S. este unul dintre obiectivele proiectului Correctional, un proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”, proiect în care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna are calitatea de partener.