Ședința de bilanț al activităților desfășurate în anul 2019

În ziua de 21 ianuarie 2020, începând cu ora 12.00, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a avut loc ședința de bilanț al activităților desfășurate în anul 2019.

La această activitate au fost invitați să participe, alături de personalul Școlii, reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și foști directori și directori adjuncți ai instituției.

În cadrul ședinței de bilanț au fost evidențiate activitățile de importanță deosebită pe care Școala le-a derulat pe parcursul anului supus analizei, precum și dificultățile, provocările și nerealizările pe care instituția fost nevoită să le depășească în această perioadă.

Una dintre cele mai importante reușite ale anului 2019, prezentate în cadrul ședinței, este organizarea celei de-a XII-a ediții a conferinței anuale a Rețelei Europene a Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare (European Penitentiary Training Academies Network). Astfel, sub președinția Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, acest important eveniment, derulat în perioada 18-19 iunie 2019, s-a bucurat de participarea a numeroase delegații străine, în special reprezentanți ai centrelor de pregătire din 24 de țări europene, evenimentul fiind apreciat de către participanți, atât din perspectiva organizării, cât și a conținutului științific al activităților desfășurate în cadrul acestuia.

Un alt aspect subliniat a fost implicarea instituției noastre ca partener în proiectul ”Correctional”, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, proiect care include atât o componenta ”soft” (organizarea de conferințe, dezvoltarea unui nou curriculum de pregătire pentru personalul de penitenciare, dezvoltarea unui program informatic dedicat), cât și o componentă ”hard”, care prevede realizarea unui ”Complex de pregătire fizică și educațională a personalului de penitenciare”, ce va cuprinde o sală de curs tip amfiteatru, o sală de sport, un poligon acoperit de tragere cu armamentul, un simulator de detenție, precum și amenajarea unor terenuri de sport multifuncționale.

Preocuparea deosebită a școlii pentru respectarea standardelor de acreditare a reprezentat un alt subiect de analiză în cadrul ședinței. În acest sens, a fost evidențiat faptul că evaluarea periodică derulată la sediul școlii noastre de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a fost depășită cu succes în anul 2019, lucru care a condus la menținerea acreditării Școlii noastre ca instituție de învățământ postliceal, militar. În același registru, a fost evidențiată și obținerea autorizației provizorii de funcționare a Structurii de învățământ de la Arad, arondată școlii de la Târgu Ocna, unde sunt pregătiți anual 60 de elevi.

Un alt element de interes care a fost punctat în cadrul ședinței de bilanț a fost organizarea cursurilor de pregătire specializată pentru studenți ai altor instituții din țară sau străinătate, amintindu-se, printre altele, programele de pregătire desfășurate cu grupe de studenți ai Academiei de poliție ”Al. I Cuza” București și ai Academiei de pregătire a personalului de penitenciare – KRUS din Norvegia.

Organizarea activităților cu caracter științific, istoric, sportiv sau de voluntariat a constituit un alt subiect de importanță deosebită. Printre numeroasele activități extracurriculare organizate de către instituția noastră amintim: prima ediție a conferinței „Polițist de penitenciare: Tendințe. Provocări. Oportunități” (în colaborare cu federațiile sindicale din sistemul penitenciar românesc); organizarea a 4 campanii de donare de sânge (dintre care două campanii au fost dedicate salvării vieții unor colegi din sistemul național de apărare), activități la care au participat, în total, 245 de elevi; ediția a IX – a Seminarului Tehnic Internațional „Autoapărarea – educaţie şi spirit”, care a reunit peste 130 de participanți atât din țară, cât și din străinătate; cea de-a X-a ediție a Conferinței „Gratiile nu despart suflete”; ediția a V-a a Conferinței naționale ”DECRET”, organizată de către Universitatea ”GEORGE BACOVIA” Bacău în parteneriat cu Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare, precum și acțiunile de ecologizare organizate pe muntele Măgura – Muntele eroilor sau în orașul Târgu Ocna, activități deosebit de apreciate de către comunitatea locală și nu numai.

Conducerea școlii a ținut să sublinieze faptul că, în anul 2019, activitatea instituției a fost marcată de deficitul major de personal, care a fost și rămâne insuficient, raportat la necesitățile reale ale școlii, aspect coroborat și cu situația blocării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, generată de probleme de natură legislativă.

Printre obiectivele stabilite pentru anul 2020, au fost evidențiate: întocmirea și aprobarea noului Standard de pregătire profesională pentru profesia de agent de poliție penitenciară, modificarea metodologiei de admitere, implicarea în procedura de introducere în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a ocupației de ”ofițer de poliție penitenciară”.

De asemenea, pentru anul 2020, Școala noastră își dorește continuarea programelor de pregătire pentru studenții Academiei „Al. I Cuza”, studenții Academiei KRUS – Norvegia, ai Școlii de administrație penitenciară din Franța (ENAP) și pentru personalul din sistemul penitenciar din Republica Moldova.

Gestionarea corectă și eficientă a calității de partener-beneficiar a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare în vederea realizării cu succes a obiectivelor prevăzute în cadrul proiectului ”Correctional”, este un alt aspect de importanță majoră a cărui realizare va fi urmărită pe tot parcursul anului.