Conferința națională cu participare internațională ” Decret - Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective” Ediția 6/2022

În perioada 10 – 11 noiembrie 2022 a avut loc cea de-a 6-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Decret - Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”. Anul acesta, conferința a făcut parte dintr-o serie de evenimente organizate de către Universitatea „George Bacovia” din Bacău cu prilejul celebrării a 30 de ani de existență.

Prima zi a conferinței s-a desfășurat la sediul universității din Bacău și a inclus organizarea celei de-a III-a ediții a evenimentului „Aleea Prevenirii”, un eveniment dedicat informării participanților la conferință asupra acțiunilor și activităților desfășurate de instituții publice cu un rol important în prevenirea și combaterea fenomenelor de delincvență și devianță.

La această activitate Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a participat cu un stand de prezentare și a fost reprezentată de către profesorii din cadrul catedrei Științe juridice și socio –umane, însoțiți de elevi ai școlii.

A doua zi a Conferinței a fost dedicată temei ”Noutăți și perspective privind managementul schimbării în instituțiile din sistemul penitenciar” și s-a desfășurat la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Au fost abordate subiecte precum „Înțelegerea violenței domestice ca mecanism psihologic de exprimare a agresivității” și „Considerente etice ale cercetărilor psihologice în mediul penitenciar”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului conferențiar universitar dr. Nelu Niță, din cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, a doamnei profesor universitar dr. Elena - Nicoleta Hegheș, Cercetător Științific II Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a doamnei Simona Maria Stănescu, Cercetător Științific I abilitat la Institutul de Cercetare a Calității Vieții  al Academiei Române, a domnului profesor dr. Valentin - Stelian Bădescu, Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și a doamnei conferențiar universitar dr. Ruxandra - Oana Răianu, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

Participarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în calitate de partener la organizarea ediției a 6-a a Conferinței, reprezintă o continuare a demersurilor de dezvoltare a competențelor în rândul elevilor, în materie de prevenire și gestionare a fenomenului infracțional, cu aplicabilitate specifică în domeniul execuțional penal.