Prezentarea ofertei educationale

”Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el.”
Immanuel Kant


În perioada 14 – 18 mai 2018 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna a desfășurat campania de promovare a ofertei educaționale a Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Instituțiile vizate în cadrul acestei activități au fost Liceul Tehnologic Dărmănești, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghika” Comănești, Liceul ”Spiru Haret” Moinești, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna, Colegiul Național ”Costache Negri” Tîrgu Ocna, Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Onești, Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” Onești, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești, Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești și Colegiul Sportiv ”Nadia Comăneci” Onești. Elevii din aceste unități de învățământ au avut ocazia să primească informații despre oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior, precum și a instituțiilor post-liceale care școlarizează personal pentru sistemul penitenciar.


Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:
– Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul de licență „Ştiinţe militare, informații și ordine publică”, prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept”, specializarea „Siguranţă şi ordine publică” – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;
– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie – informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”;
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu” Sibiu oferă studii de specialitate, în cadrul Facultății de Management Militar, în scopul formării ofițerilor de penitenciare, în domeniul de licență „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” (specializarea ”Management economico-financiar”, ”Finanţe-contabilitate”);
– Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar care oferă posibilitatea de a școlariza pentru sistemul penitenciar, ofițeri de penitenciare în cadrul Facultății de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea ”Calculatoare şi tehnologia informației”) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea ”Construcţii şi fortificaţii”);
– Institutul Medico – Militar Bucureşti formează viitori medici – ofițeri de penitenciare, în specializările ”Medicină”, ”Medicină dentară” și ”Farmacie”. Studenții Institutului Medico-Militar București urmează cursurile de specialitate la Universitatea de Medicină și farmacie ”Carol Davila” din București;
– Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București oferă sistemului penitenciar ofițeri școlarizați în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major, programul ”Logistică”.
Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiștrilor militari și subofițerilor necesari forțelor terestre, direcțiilor centrale, comandamentelor de armă, serviciilor specializate din structurile centrale, altor beneficiari din sistemul de securitate națională, precum și beneficiarilor externi cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop.
– Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură viitorilor agenți de penitenciare pregătirea specifică domeniului execuțional penal. Aceasta este o instituție unică în sistemul penitenciar din România și are ca obiect principal de activitate formarea inițială și pregătirea în vederea obținerii calificării de ”agent de penitenciare”, fiind acreditată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale ca instituție de învățământ postliceal militar, nivelul 3 avansat, învățământ de zi (conform prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 595/08.08.2014, nivelul 3 avansat a fost echivalat cu nivelul 5 de calificare).
Înscrierile la instituţiile de învăţământ menţionate anterior, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităților din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.
Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:
· asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;
· acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;
· asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;
· acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;
· condiţii de salarizare decente;
· posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;
· posibilitatea evoluţiei în carieră.
Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.ro.