Organizarea si desfăşurarea examenului de absolvire a cursului de formare iniţială, cu durata de 1 an, seria 2012 – 2013

In perioada 12 – 30 august 2013, în conformitate cu decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, nr 520/06.08.2013, în perioada 12 – 30 august 2013, la Scoala Nationala de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna se va desfăşura examenul de absolvire a cursului de formare iniţială cu durata de 1 an, seria 2012 – 2013, conform graficului anexat.

Examenul de absolvire constă în susţinerea probelor scrise şi orale pentru verificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniile Teorie şi practică penitenciară şi Ştiinţe juridice şi socio-umane, şi se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu Durata de 1 an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr 2412 din 12 august 2013 (anexa 2)