Licitaţie publică cu strigare – spațiu punct comercial

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, cu sediul în Tg.Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, tel/fax 0234344149/0234344151, jud. Bacău, închiriază prin licitaţie publică cu strigare, la sediul unităţii, în data de 11.02.2019,  ora 1200 , următoarele spaţii:

– 43,58 mp spaţiu amenajare punct comercial (30 mp spaţiu amenajat în vederea desfacerii cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare, şi 13,58 mp spaţiu de depozitare)

Garanţie de participare = 251,00 lei

Valoare salt supralicitare = 20% din preţ pornire/mp;

Caietul de sarcini şi documentaţia descriptivă privind elaborarea ofertei pot fi solicitate de la sediul unităţii, începând cu data de 29.01.2019.

Informaţii la tel. 0234 344149, int. 108/110.